صنایع دما بخار مشهد
تولید کننده انواع دیگهای بخار و آبگرم، آبداغ و روغن داغ ​

آدرس:

مشهد – شهرک صنعتی فن آوری های برتر

تلفن تماس:

05138472536

09388037440

ایمیل:

bokharboiler.com@gmail.com

اصول ایمنی دیگ بخار – حفاظت از بویلر در برابر انفجار

اصول ایمنی دیگ بخار – حفاظت از بویلر در برابر انفجار

اصول ایمنی دیگ بخار – حفاظت از بویلر در برابر انفجار:

 

مقدمه

ایمنی دیگ بخار مستلزم تعهد مدیریت به ایمنی ، بازدهی  و تدوام کار قابل اطمینان این دستگاه است و لازمه این تعهد حمایت مدیریت از متصدیان بویلر و مسئولین تعمیر و نگهداری آن ، در رابطه با اصلاح اشکالات بوجود آمده در واحد تولید بخار می باشد.

جهت آسانتر ، ایمن تر  و کاراتر نمودن کنترل دیگ ، دستگاه های خودکار ایمنی بسیاری ابداع گشته اند. لیکن این وسایل بیشتر به نیروی فکر مهندس در مقایسه با زور بازوی او محتاج است .

عملکرد وسایل خودکار دیگ بخار را باید درک نمود و در حفظ آنها کوشید . در صورت خرابی آنها مهندس مسئول باید قادر به کنترل سریع دستی چند مرحله از کار باشد.

مطلب پیشنهادی:اهمیت فرایند بازرسی حین ساخت دیگ بخار و دیگ آبگرم

 

دلایل انفجار دیگ بخار (عدم ایمن کار کردن دیگ بخار)

 

در صورت عدم رعایت ایمنی دیگ بخار انفجار بویلر( و نیز مناطق مجاور آتش ) قابل پیش بینی است . پاره ای از دلایل منفجر شدن بویلر به قرار زیر می باشد:

1-فعال نمودن بویلر به صورت خودکار، بدون حضور متصدی، و اعتماد کامل به کنترل کننده های خودکار برای جلوگیری از پرفشار گشتن دیگ و انفجار کوره .

در حالی که درست کار نکردن کنترل کننده ها بدلایل مختلف ، امری ممکن است. نصب آنها ، موجب یک احساس ایمنی کاذب است.

2-آزمایش نکردن شیرهای ایمنی و کاهش فشار ، به صورتی منظم و پیوسته

3-عدم نگهداری دیگ و اجزاء آن، به صورتی مناسب.

این اجزاء تلمبه احتیاطی آب تغذیه و سیستم قطع سوخت به هنگام کم آبی را شامل می شود. حفظ و نگهداری دیگ، شامل توجه به زمینه های تصفیه آب تغذیه، تمیز کاری و بازبینی کنترل ها می شوند، که به طور معمول فراموش می شود.

4-دستکاری بی دلیل یا مداخله در کار کنترل های ایمنی.

در دیگ های خودکار، پیچیدگی بیشتر و نحوه آرایش و ارتباط کنترل ها میتواند منجر به خرابی شود.

5- سوزاندن سوخت با میزانی بالاتر از حد معمول و بحالت تعلیق درآوردن سوخت محترق نشده.

این عمل در دیگ های فشرده یکپارچه امروزی، می تواند به طور سریعی به خشک سوزی یا نسبت نادرست سوخت به هوا منجر شود. برای بار دیگر لازم به ذکر است که اگر کنترل های ایمنی، باندازه کافی سریع عمل ننمایند ، بروز حالات یاد شده سبب انفجار کوره خواهد شد.

مطلب پیشنهادی:

عوامل تاثیرگذار در کیفیت و قیمت دیگ بخار استاندارد

نکات ایمنی در زمان بازرسی بویلر

ایمنی دیگ بخار- boiler-breakdown

 

اصول ایمنی دیگ بخار و برنامه تعمیر آن

 

تعمیر به هنگام خرابی

پاره ای از کارخانه ها، برنامه تعمیر و نگهداری دستگاه های خود را بر اساس تعمیر به هنگام خرابی به مفهوم عملیاتی نگه داشتن دستگاه تا خرابی آن، قبل از هرگونه تعمیر یا تعویض استوار می نمایند.

این نوع نگهداری، گرچه به یک برنامه ریزی اندک نیازمند است لیکن استفاده نامناسب از کارگران طالب دستمزد گزاف در شرایط اضطراری را باعث شده و تعطیلی های بیش از حد و ناخواسته را در کار و تولید بوجود می آورد .

تعمیر و نگهداری باز دارنده برنامه ریزی شده

تجزیه و تحلیل پیش بینی کننده را با روشهای تجربی در هم می آمیزد تا تناوب پیاده کردن دستگاه یا بازرسی ، تعمیر یا تعویض قطعه را جهت به حداکثر رساندن مدت بهره برداری و حذف پیاده کردن های نا لازم اتفاقی از کار تناوبی دستگاه محاسبه نماید.

پاره ای از کارهای تعمیر و نگهداری ، توسط قوانین قضایی مقرر می شوند. در اینصورت قوانین مربوطه به عنوان مبنایی جهت شروع “تعمیر و نگهداری بازدارنده برنامه ریزی شده” مورد استفاده قرار می گیرند.

هرچه فشارها و دماها افزایش یابند و آثار یک حادثه یا خسارت جانی و مالی یک انفجار مسلم تر شوند؛ بازرسی های قانونی باید توسط برنامه های تعمیر و نگهداری بازدارنده برنامه ریزی شده، تکمیل شوند.

نتایج حاصل از انفجار یک دیگ را نباید دست کم گرفت . عدم رعایت اصول ایمنی دیگ بخار و انفجار دیگ بخار حتی یک دیگ کوچک نیز می تواند باعث خساراتی عظیم شود.

هرچند اساس کار دیگ بخار یکسان است اما در واقع اغلب دیگ های کوچک را بخاطر عدم رسیدگی درست به آنها، باید خطرناکتر از دیگ های مورد استفاده در کارخانه های بزرگ پنداشت.

لیکن رعایت دقیق مقررات آئین نامه ASME برای ساخت و مراقبت از دیگ های نیرو و دقت بسیار در بهره برداری و بازرسی آنها، احتمال وقوع حوادث انفجار دیگ بخار را در عمل از میان خواهد برد.

 

برگرفته از کتاب : راهنمای کاربران دیگ های بخار و مخازن تحت فشار

فیلم انفجار دیگ بخار به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی

 

اگر به دنبال محصولات با کیفیت و قیمت مناسب هستید، حتماً گالری فیلم محصولات دما بخار را از دست ندهید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.