۲۰مرداد ۱۳۹۸

اهمیت کنترل سطح آب در دیگ بخار

کنترل سطح آب در دیگ بخار باید با دقت انجام شود تا اطمینان حاصل شود که بخار با کیفیت مناسب با اطمینان ، کارآمد و با فشار صحیح تولید می شود.

کنترل سطح آب در دیگ بخار

وظیفه هر دیگ بخار تهیه مقدار مناسب بخار با کیفیت بالا: به صورت امن ، کارآمد و با فشار مناسب است.

بخار در اثر حرارت ناشی از احتراق سوخت در کوره یا با مصرف گرمای حاصل از فرآیند ایجاد می شود.

گرما به آب درون پوسته دیگ بخار منتقل می شود که در نتیجه تبخیر می شود تا بخار تحت فشار تولید شود.

در دیگ بخار یک ناحیه خاص از سطح آب برای آزادسازی بخار مورد نیاز است.

همچنین باید حداکثر ارتفاع بالاتر از سطح کار عادی که سطح آب می تواند افزایش یابد مشخص  شود، اما هنوز هم اجازه می دهد فضای کافی برای آزاد کردن بخار بدون انتقال آب در حال وقوع باشد.

کنترل سطح آب در دیگ بخار افقی

در دیگهای پوسته افقی ، سطح آب با افزایش بار زیاد می شود (به دلیل وجود بخار بیشتر در زیر سطح آب در دیگ). با این کار ، سطح آب (ناحیه رهاسازی بخار) کاهش می یابد  چون سطح آب بالاتر از خط مرکزی دیگ است ، اطراف پوسته همگرا می شوند.

تولیدکنندگان بویلر دیگ بخار را طوری طراحی کرده اند تا اطمینان حاصل کند که  سطح آب طبیعی (NWL) به گونه ای است که بخار با سرعت قابل قبول آزاد می شود.

این طرح همچنین می تواند حداقل ارتفاع مشخص که بخار از سطح NWL خارج می شود را امکان پذیر کند.

بدیهی است ، با تولید بخار ، آب موجود در دیگ بخار تبخیر می شود و برای حفظ سطح باید دیگ بخار منبع آب دریافت کند. به دلیل عواملی که در بالا ذکر شد ، آب باید در سطح صحیح نگهداری شود.

ایمنی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر دیگ بخار با آب کافی کار نکند ، ممکن است آسیب شدید ایجاد شود و در نهایت خطر انفجار وجود دارد.

به همین دلیل ، کنترل های زیر لازم است :

سطح آب را کنترل و مانیتور کنید.

تشخیص دهید که آیا به سطح آب کم رسیده اید و اقدامات مناسب را انجام دهید.

این اقدام ممکن است شامل موارد زیر باشد: به صدا درآوردن زنگ هشدار ، خاموش کردن منبع تغذیه و خاموش کردن مشعل .

همچنین تهیه نشانه خارجی از سطح آب  ضروری است.

منبع وبسایت spiraxsarco و thermodyne boiler blog

اشتراک در شبکه های اجتماعی