۱۰مهر ۱۳۹۸

انتخاب بویلر در ساختمان های مسکونی

انتخاب بهترين بويلر براي ساختمان هاي مسکوني

امکانات و تجهيزات ساختمان براي موفقيت ملک بسيار مهم هستند.لذا انتخاب بويلر در ساختمان يکي از موضوعات مهم در تامين تاسيسات ساختمان است. در نظر بگيريد در يک ساختمان اکثر ساکنين حدود ساعت 5 عصر به خانه مي رسند. تعدادي از آنها به محض رسيدن از حمام استفاده مي کنند، برخي شروع به درست کردن شام مي کنند. و عده اي از ماشين لباسشويي استفاده مي کنند.

آيا مطمئن هستيد سيستم بويلر شما مي تواند آب گرم مورد نياز براي همه ساکنين ساختمان را فراهم آورد. اگر تجهيزات زيادي در آپارتمان داريد به فضاي بيشتر و ورودي بيشتري نيز نياز خواهيد داشت. همچنين به بيشتر از يک بويلر نياز پيدا خواهيد کرد.

انتخاب ديگ و سيستم لوله کشي ديگ بخار براي ساختمان هاي مسکوني مي تواند گيج کننده و طاقت فرسا باشد. از جمله مواردي که بايد به آن توجه داشته باشيد:

  • محدوديت فضاي عبوري
  • مجموع تعداد حمام ها، سينک هاي ظرفشويي، سرويس هاي بهداشتي، لباسشويي ها، ظرفشويي ها و ساير لوازمي که به آب گرم نياز دارند.
  • در نظر گرفتن ساعات پيک مصرف آب گرم
  • هر گونه محدوديت و يا شرايط مورد نياز براي تهويه
  • مکان جغرافيايي که شما در آن زندگي مي کنيد و تغييرات فصلي مي تواند به طور مستقيم بر دماي آب تاثير داشته باشد.

بويلر براي ساختمان مسکوني

يک بويلر بزرگ يا يک سيستم بويلري براي ساختمان هاي مسکوني

اگر چه يک بويلر تجاري ممکن است راه حل اقتصادي مناسبي باشد. اما چه اتفاقي مي افتد اگر خراب شود. جواب واضح است وقتي بويلر خراب شود شما ديگر دسترسي به آب گرم نخواهيد داشت. مثل يک لامپ روشنايي، بويلر هم يا روشن است يا خاموش و وضعيت بينابيني وجود ندارد.

در مقابل، وقتي که شما از سيستم بويلري چندگانه استفاده مي کنيد بويلرهاي ديگر به عنوان ساپورت باقي مي مانند تا آبگرم ساختمان را تامين کنند. بنابراين وقتي يکي از بويلرها خراب شود بويلرهاي ديگر نياز به آبگرم ساختمان را تامين خواهند کرد. و تاثير منفي کمتري بر خروجي مشاهده خواهد شد. مي ببنيد که انتخاب بويلر در ساختمان مي تواند خيلي گسترده تر از انتخاب فقط يک دستگاه باشد.

نکات مهم انتخاب بويلر در ساختمان:

عمر تجهيزات را در نظر بگيريد

شما بايد در نظر بگيريد که يک ديگ آبگرم بزرگ با BTU بيشتري کار مي کند. و اين بدين معناست که با حرارت بيشتري مي سوزد. از طرفي هر چند هم که ديگ هاي تجاري بزرگ از اجزاي بادوام تري ساخته شوند، اما حرارت بالاي کاري باعث فرسايش و کاهش عمر ديگ مي شود. در حاليکه سيستم حرارتي با بويلرهاي چندگانه و ظرفيت کمتر، به بويلرها اين امکان را مي دهد تا مدت بيشتري عمر کنند و عمر مفيد بيشتري داشته باشند.

انتخاب سيستم بويلر در ساختمان

وقتي که يک بويلر بزرگ براي ساختمان در نظر گرفته مي شود اين بويلر مسئوليت آبگرم کل ساختمان را به عهده خواهد داشت. اگر چه سيستم چندگانه بويلر، مي تواند بار کاري را بين چند بويلر تقسيم کند.

با استفاده از يک سيستم مرحله اي چندگانه کارآمد، هر کدام از بويلرها در صورت نياز وارد کار مي شوند. سيستم چندگانه بويلرها مي تواند به دو صورت لوله کشي شود. سيستم بالانس يا سري.

به عنوان مثال مي خواهيم ببينيم در يک سيستم با سه بويلر B ,A و C اين دو روش لوله کشي چگونه خواهند بود.

سيستم بالانس

در سيستم بالانس سه بويلر به صورت موازي لوله کشي مي شوند. يعني سه بويلر بصورت مداوم در حال کار هستند. اما با نرخ پايين تري کار مي کنند. زماني که يک استفاده کننده در ساختمان به آبگرم نياز داشته باشند هر سه بويلر براي تامين آبگرم کار مي کنند. سيستم بويلر چندگانه بالانس، بهترين راه حل براي بويلرهاي چند خانواري در آپارتمان هستند.

سيستم سري

وقتي بويلرها به صورت سري اتصال مي يابند در واقع در يک رديف لوله کشي مي شوند و بويلرها بسته به نياز ساکنين از آبگرم، مورد استفاده قرار مي گيرند. در سيستم سري، بويلر A هميشه در حال استفاده است، بويلر B گاهي اوقات مورد استفاده قرار مي گيرد و بويلر C ممکن است بيشتر اوقات استفاده نشود. با اين چينش، بويلر A هميشه با شدت کار مي کند بنابراين ممکن است زودتر از دو بويلر ديگر فرسوده و خراب شود.

مطلب پيشنهادي: گرمايش با بخار

اشتراک در شبکه های اجتماعی