27مرداد 1398

روش های اندازه گیری و برآورد مصرف بخار

روش های اندازه گیری و برآورد مصرف بخار ، از اندازه گیری اولیه تا پیشرفته ، در این آموزش توضیح داده شده است. جهت بهینه سازی مصرف انرژی لازم است علاوه بر اینکه به طرز کار بخش های مختلف دیگ بخار آشنا باشیم روش های برآورد هزینه های مختلف در سیستم بخار را بشناسیم .

بخار یکی از اصلی ترین منابع در بویلر می باشد . میزان مصرف بخار رابطه مستقیمی با هزینه های سیستم بخار دارد . در این مطلب سه روش تخمین و اندازه گیری مصرف بخار بیان شده است.

برآورد مصرف بخار توسط یک جریان سنج بخار (فلومتر)

استفاده از فلومتر بخار ممکن است برای اندازه گیری مستقیم بخار یک بخش عملیاتی از هر صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.  و نتایج طرح های صرفه جویی در انرژی و مقایسه کارایی یک بخش از دستگاه را با بخش های دیگر می سنجد . بخار می تواند به عنوان ماده اولیه در هر مرحله از فراِیند تولید به کار گرفته شود در نتیجه هزینه خطوط تولید به طور مجزا قابل محاسبه است.

فقط در برخی موارد نادر یک دستگاه قادر به اندازه گیری جریان بخار نیست . در نتیجه باید دقت شود تا بیشترین فشار بخار در نظر گرفته شود و هیچکدام از فاکتورهای درجه بندی نادیده گرفته نشود.

نحوه جریان سنجی بخار توسط جریان سنج در شکل زیر نمایش داده شده است .

برآورد مصرف بخار توسط یک جریان سنج بخار (فلومتر)

برآورد مصرف بخار توسط یک جریان سنج بخار (فلومتر)

برآورد مصرف بخار توسط پمپ کندانس

یک روش با دقت کمتر برای تخمین مصرف بخار قراردادن یک شمارنده داخل بدنه پمپ مکانیکی کندانس مثبت است . این پمپ برای پمپاژ کردن میعانات حاصل از فرایند استفاده می شود. هر ضربه خروجی ثبت شده و از ظرفیت حجم کندانس محاسبه شده در هر گام برای اندازه گیری مقدار بخار چگالش شده در مدت زمان معین استفاده می شود.

می توان با مشاهده پمپ الکترونیکی توساز برای اندازه گیری مصرف بخار استفاده نمود . در این روش بصورت خودکار پمپ به وسیله اندازه گیری میعانات تبدیل می شود. مانیتور پمپ الکترونیکی می تواند بصورت محلی انجام شود یا اینکه داده های دیجیتال را به یک سیستم نظارت مرکزی برگرداند.

برآورد مصرف بخار مصرف بخار توسط پمپ میعانات

برآورد مصرف بخار توسط پمپ میعانات

برآورد مصرف بخار با جمع آوری میعانات (کندانس)

همچنین با اندازه گیری جرم میعانات (کندانس ) جمع آوری شده در درام برای مدت زمان مشخص اندازه گیری مصرف بخار می تواند بصورت مستقیم صورت پذیرد.

این یک روش دقیقتر در مقابل استفاده از محاسبات نظری در صورت از بین رفتن بخار لحظه ای فراهم می کند ، و می تواند برای هر نوع برنامه از نوع جاری یا غیر جاری به کار روشد.

اگر چه این روش نمی تواند در برنامه های تزریق بخار مستقیم ، رطوبت زدایی یا گند زدایی که امکان جمع آوری میعانات وجود ندارد ، مورد استفاده قرار گیرد.

شکل 3 آزمایشی که در یک محفظه پوشانده شده انجام می شود را نشان می دهد .

در این حالت یک درام خالی روغن و یک وسیله اندازه گیری نمایش داده شده اند. دستگاه های کوچکتر می توانند با یک سطل و یک فنر متعادل کننده اندازه گیری شوند. این روش بسیار آسان است و میتوان به آن اعتماد کرد تا نتایج دقیقی کسب کنید.

برآورد مصرف بخار با جمع آوری میعانات

برآورد مصرف بخار با جمع آوری میعانات

نحوه جمع آوری میعانات

درام ابتدا با مقدار کافی آب سرد وزن گیری می شود. سپس بخار تولیدی به دستگاه داده می شود و همه میعانات کندانس شده زیر سطح آب تحلیه می شود تا همه بخار چگالیده شود . با توجه به افزایش وزن در طول زمان میتوان میانگین مصرف بخار را مشخص نمود.

اگرچه این روش میانگین مصرف بخار را نمایش می دهد اگر در طول آزمایش وزن میعانات در فواصل منظم مشخص شود می توان میزان مصرف بخار مربوطه را محاسبه کرد.

نکات مهم برای نتایج بهتر اندازه گیری مصرف بخار

نکته قابل توجه این است که این آزمایش با تخلیه میعانات به سیستم انجام می شود. اگر این آزمایش برای تعیین مقدار مصرف بخار در دستگاه به کار گرفته شود یک فشار کندانس را نمایش می دهد  ظرفیت تله بخار باید با فشار دیفرانسیل مورد انتظار مرتبط باشد.

همچنین باید دقت شود که تنها میعانات تولید شده در طول آزمایش اندازه گیری شوند . همانطور که در دیگ در حال جوش نمایش داده می شود بهتر است قبل از شروع آزمایش پوسته اطراف محفظه بطور کامل از طریق شیر تخلیه ، خالی شود . در پایان تخلیه محفظه دوباره توسط پوسته پوشانده می شود و قبل از وزن گیری به آن افزوده می شود.

برای کاهش خطاهای اندازه گیری این آزمایش باید تا حد امکان اجرا شود . همواره توصیه می شود که برای گرفتن یک پاسخ مطمئن سه تست را در شرایط مشابه انجام داده و میانگین نتایج را در نظر بگیرید. هر کدام از نتایج که با بقیه خروجی ها تفاوت زیادی داشت کنار گذاشته و در صورت لزوم آزمایش بعدی را انجام دهید .

اگر سیستم برگشت شامل مخزن جمع آوری و پمپ باشد ، میتوان پمپ را برای مدت زمانی متوقف کرد و حجم میعانات را قبل و بعد از یک دوره آزمایش اندازه گیری کرد. در این قسمت باید مواظب باشید به ویژه اگر تغییر سطح اندک باشد یا بدلیل تبخیر شدن سطح مایع کاهش پیدا می کند.

منبع :وبسایت spiraxsarco

اشتراک در شبکه های اجتماعی
20مرداد 1398

اهمیت کنترل سطح آب در دیگ بخار

کنترل سطح آب در دیگ بخار باید با دقت انجام شود تا اطمینان حاصل شود که بخار با کیفیت مناسب با اطمینان ، کارآمد و با فشار صحیح تولید می شود.

کنترل سطح آب در دیگ بخار

وظیفه هر دیگ بخار تهیه مقدار مناسب بخار با کیفیت بالا: به صورت امن ، کارآمد و با فشار مناسب است.

بخار در اثر حرارت ناشی از احتراق سوخت در کوره یا با مصرف گرمای حاصل از فرآیند ایجاد می شود.

گرما به آب درون پوسته دیگ بخار منتقل می شود که در نتیجه تبخیر می شود تا بخار تحت فشار تولید شود.

در دیگ بخار یک ناحیه خاص از سطح آب برای آزادسازی بخار مورد نیاز است.

همچنین باید حداکثر ارتفاع بالاتر از سطح کار عادی که سطح آب می تواند افزایش یابد مشخص  شود، اما هنوز هم اجازه می دهد فضای کافی برای آزاد کردن بخار بدون انتقال آب در حال وقوع باشد.

کنترل سطح آب در دیگ بخار افقی

در دیگهای پوسته افقی ، سطح آب با افزایش بار زیاد می شود (به دلیل وجود بخار بیشتر در زیر سطح آب در دیگ). با این کار ، سطح آب (ناحیه رهاسازی بخار) کاهش می یابد  چون سطح آب بالاتر از خط مرکزی دیگ است ، اطراف پوسته همگرا می شوند.

تولیدکنندگان بویلر دیگ بخار را طوری طراحی کرده اند تا اطمینان حاصل کند که  سطح آب طبیعی (NWL) به گونه ای است که بخار با سرعت قابل قبول آزاد می شود.

این طرح همچنین می تواند حداقل ارتفاع مشخص که بخار از سطح NWL خارج می شود را امکان پذیر کند.

بدیهی است ، با تولید بخار ، آب موجود در دیگ بخار تبخیر می شود و برای حفظ سطح باید دیگ بخار منبع آب دریافت کند. به دلیل عواملی که در بالا ذکر شد ، آب باید در سطح صحیح نگهداری شود.

ایمنی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر دیگ بخار با آب کافی کار نکند ، ممکن است آسیب شدید ایجاد شود و در نهایت خطر انفجار وجود دارد.

به همین دلیل ، کنترل های زیر لازم است :

سطح آب را کنترل و مانیتور کنید.

تشخیص دهید که آیا به سطح آب کم رسیده اید و اقدامات مناسب را انجام دهید.

این اقدام ممکن است شامل موارد زیر باشد: به صدا درآوردن زنگ هشدار ، خاموش کردن منبع تغذیه و خاموش کردن مشعل .

همچنین تهیه نشانه خارجی از سطح آب  ضروری است.

منبع وبسایت spiraxsarco و thermodyne boiler blog

اشتراک در شبکه های اجتماعی
12مرداد 1398

طرز کار دستگاه تمیز کننده بخار (بخارشوی صنعتی جدید) و 7 کاربرد فوق العاده آن

دستگاه تمیز کننده بخار از قدرت پاک کنندگی و ضدعفونی کنندگی بخار برای کاربردهای مختلف به خوبی بهره می برد، در این مطلب با طرز کار دستگاه تمیز کننده بخار و کاربردهای مختلفی که در صنعت و دیگر مصارف دارد آشنا می شویم.

این دستگاه با توانایی تولید بخار فوری برای اولین توسط صنایع دما بخار مشهد با نام دستگاه مولد بخار سوپر استیم ژنراتور ارائه و در سایت بخار بویلر به نام دستگاه تمیزکننده بخار معرفی شد. به دلیل ویژگی های منحصر بفرد تمیزکننده بخار در مقایسه با نمونه دستگاه های بخارشوی موجود وارداتی یا تولید شده توسط دیگر همکاران تولید کننده ،  به سرعت مورد استقبال مصرف کنندگان از صنوف مختلف قرار گرفت.

 

طرز کار دستگاه تمیز کننده بخار – بخارشوی صنعتی جدید

طراحی دستگاه تمیز کننده بخار به گونه ای است که به راحتی و بدون کمترین مشکلی راه اندازی شده و آماده استفاده می باشد. سعی شده کلیه مراحل راه اندازی و شروع به کار دستگاه ساده سازی شود به گونه ای که بر خلاف بخارشوهای صنعتی دیگ بخار، در هنگام راه اندازی اولیه تمیز کننده بخار نیاز به حضور اپراتور فنی و تایید شده سازمان استاندارد نمی باشد و تنها کافی است اتصالات آب و برق دستگاه متصل باشد.

دستگاه تمیزکننده بخار بطور کامل قابل سفارشی سازی است. قابلیت تولید بخار خشک و تر و آب داغ پرفشار برای برنامه های شستشوی متفاوت ، امکان اضافه کردن تعداد نازل های بخار بر حسب نیاز مشتری ، امکان استفاده از دستگاه تزریق کننده مواد در کنار دستگاه از جمله قابلیت های سفارشی سازی دستگاه تمیز کننده بخار می باشد.

همچنین در صورت نیاز مشتری دستگاه بصورت پرتابل ساخته می شود و براحتی در محیط های مختلف قابل حرکت می باشد. این قابلیت مورد توجه خیلی از مصرف کنندگان قرار گرفته است .

 

قابلیت های دستگاه تمیز کننده بخار در مقایسه با بخارشوی صنعتی دیگ بخار

با توجه به نوع طراحی منحصربفرد، این دستگاه کاملا ایمن بوده و هیچگونه خطر انفجار و ترکیدگی دیگ بخار در استفاده از آن وجود ندارد. این موضوع به تایید کارشناسان فنی رسیده است.

تولید بخار دستگاه تمیزکننده بخار بسیار سریع و فوری است . به طوری که با هر ظرفیتی بمحض روشن شدن و در کمتر از چند دقیقه بخار پرفشار از بخار آماده استفاده می باشد . اگر سابقه استفاده از دیگ بخار را داشته باشید یا با طرز کار آن آشنا باشید می دانید که تولید بخار در کوچکترین ظرفیتهای تولید حدود نیم ساعت تا 45 دقیقه به طول می انجامد .

بخار تولید شده توسط دستگاه تمیزکننده بخارشوی بصورت پیوسته و پرفشار تولید می شود. اصلی ترین قسمت دیگ بخار یک مخزن آب می باشد که با گرم کردن آن بخار تولید می شود، طبیعی است با کم شدن آب مخزن تولید بخار متوقف خواهد شد و با ورود آب سرد به دستگاه باید مدت زمانی سپری شود تا مجدد آبگرم تولید شود.

 

کاربردهای دستگاه تمیزکننده بخار برای انواع مصرف کننده ها

دستگاه تمیزکننده بخار کاربردهای مختلفی دارد همانگونه که در معرفی دستگاه تمیز کننده بخار بیان شد این دستگاه می تواند بعنوان شوینده، تمیزکننده و ضدعفونی کننده و حتی جلا دهنده در صنایع مختلف، مراکز عمومی ، مراکز اسکان ، بخش بهداشت و درمان ، کاربردهای نظافتی و … مورد استفاده قرار بگیرد . در ادامه به انواع کاربردهای دستگاه تمیزکننده بخار پرداخته خواهد شد.

 

قطعه شویی صنعتی با تمیز کننده بخار

صنایع مختلف در حین تولید نیاز فراوان به نظافت دستگاه ها و قطعات تولید شده دارند ، پاک کردن انواع روان کننده ها مانند گریس و روغن  از قطعات تولید شده، چربی بجا مانده بر روی دستگاه ساخت در گذر زمان ، تمیز کردن قطعات تولید شده فلزی قبل از رنگرزی و برق انداختن قطعات شیشه ای و استیل و … بعد از تولید از کاربردهای مورد توجه دستگاه تمیزکننده بخار می باشد.

 

ضدعفونی نمودن توسط بخار

بخش های مختلف درمانی و بهداشتی نیاز مبرم به ضدعفونی کنندگی و نظافت به بهترین وجه ممکن دارند. قابلیت ضدعفونی کنندگی بخار از آب داغ بسیار بیشتر و رطوبت آن نیز خیلی کمتر می باشد، به همین دلیل بخار یکی از بهترین گزینه ها برای این کاربرد می باشد.

در کشورهای صنعتی و پیشرفته از بخار استفاده زیادی در بخش بهداشت و درمان می شود . تولید بخار تمیز برای ضدعفونی نمودن تجهیزات اتاق عمل ،  ضدعفونی و گندزدایی  راهروها، سرویس های بهداشتی ، دیوارها و … نظافت و بخارشویی اتاق بیماران و تجهیزات مورد استفاده آنها مانند تخت و ملافه و … از جمله کاربردهای دستگاه تمیز کننده بخار می باشد.

شستشو و نظافت با بخار

بخارشویی را می توان برای ضدعفونی نمودن تجهیزات مورد استفاده در نظافت معابر و شهرها به کار برد و از این طریق به سلامت کارکنان شاغل در این بخش کمک شایانی کرد. همچنین نظافت مکان های پر رفت و آمد در شهر مانند ایستگاه های حمل و نقل عمومی، داخل واگنهای مترو و قطار شهری و اتوبوس و … با کمک بخارشوها بخوبی انجام می پذیرد و به سلامت عمومی شهروندان را بهبود می بخشد.

همچنین اقامتگاه ها و مراکز اسکان مانند هتل ها، سویتت ها، اردوگاه ها و پادگان ها بدلیل تراکم جمعیت ساکن و رفت آمد افراد مختلف نیاز مبرم به ضدعفونی کنندگی و نظافت دارند. افراد معمولا در این مکان ها به مدت چند روز اقامت دارند و تمیز بودن محل استراحت و صرف غذا و انجام امروز روزمره بطور صحیح تاثیر زیادی در سلامت آنها دارد.

 

جلادهی و شستشوی با کیفیت توسط بخار

بخار سطح مورد شستشو را بطور عمقی تمیز نموده به همین دلیل بعد از نظافت جلای خاصی به آن می بخشد . این کاربرد بخار در موارد مختلفی می تواند استفاده شود.

انواع نماهای شهری ، بیلبوردها ، تابلوهای تبلیغاتی ، المان های زیبایی شهر و … نیاز به نظافت و جلادهی دارند که توسط بخار اینکار به بهترین وجه صورت می پذیرد.

تمیزی وسایل حمل و نقل عمومی و خصوصی تاثیر زیادی در جلوه شهر دارند، بخارشویی اتوبوسها، واگنهای قطار شهری، و حتی خودروهای شخصی در مراکز شخصی کارواش امروزه طرفداران زیادی پیدا نموده است.

طرز کار دستگاه تمیز کننده بخار

طرز کار دستگاه تمیز کننده بخار

یخ زدایی و آب کردن برف و یخ در زمستان

در فصل زمستان شاهد پدیده یخ زدگی در بخش های مختلفی می باشیم. برای برگشت روال عادی به زندگی شهروندان لازم است برف و یخ سطح خیابانها و معابر با سرعت زدوده شود . دستگاه تمیزکننده بخار اینکار را با سرعت و به خوبی انجام می دهد، همچنین یخ زدن شیشه خودروها در این فصل بسیار شایع و دردسر ساز است. با استفاده از بخار با دمای قابل تنظیم میتوان یخ شیشه خودروها را تمیز نمود بطوری که آسیبی به آن نرسد.

 

طرز کار دستگاه تمیز کننده بخار در صنعت پوشاک و خشکشویی و لاندری هتل

یکی از پرکابردترین استفاده های بخار در دنیا بهره بردن آن در اتوکشی انواع پارچه ها و الیاف می باشد ، از کارخانجات نساجی دوخت و تولید البسه و یا تولید پتو  گرفته تا انواع هتل ها ، بیمارستان ها ، خشکشویی ها ی بزرگ و صنعتی و در نهایت واحدهای کوچک خشکشویی از سایزها مختلف بهره فراوانی از بخار در این بخش می برند.

 

شستشو و بخارشویی فرش ، موکت و مبلمان

مراکز قالیشویی از این کاربرد دستگاه تمیزکننده بخار بخوبی آگاه هستند و یکی از مشتریان اصلی این دستگاه این گروه مشاغل هستند. استفاده از بخار باعث صرفه جویی در استفاده از مواد شوینده شده ، کیفیت شستشو را بهبود می بخشد و فرآیند خشک شدن سرعت بسیار بالاتری پیدا می کند .

اگر از دستگاه تمیزکننده بخار سایز کوچک استفاده شود به راحتی می توان در محل مشتری این خدمات را انجام داد. مارکز اسکان و هتل ها، مساجد و زیارتگاه ها از جمله مشتریانی هستند که در این بخش مشتریان خوبی برای تمیزکننده بخار سیار می باشند.

 

مشتریان دستگاه تمیز کننده بخار

از جمله مشتریان دستگاه تمیز کننده بخار در بخش صنایع شرکت ایران خودرو در سالن رنگ خودرو ، خودرو مهر برای بخارشویی و شرکت کمباین سازی اراک جهت چربی زدایی از دستگاه های تولیدی در حین ساخت می باشد. برای دریافت رزومه کامل مشتریان و طرز کار دستگاه تمیز کننده بخار در بخش صنعت با شماره تلفن کارشناسان فنی این شرکت تماس بگیرید.

سایزهای کوچک و متوسط دستگاه تمیز کننده بخار بشدت مورد توجه کارواش داران و خدمات نظافتی در سراسر ایران و حتی کشورهای دیگر قرار گرفته و با توجه به مزایای بالای دستگاه جایگزین خوبی برای بخارشوی کارواش دیگ بخار می باشد.

همچنین این دستگاه در بخش لاندری هتل های مختلف استفاده شده است . برای اطلاع از سایر کاربردهای تمیزکننده بخار با کارشناسان فنی این شرکت تماس حاصل نمایید.

 

 

 

اشتراک در شبکه های اجتماعی